Asigurarea calitatii Imprimare

Pentru noi, S.C. FINAUDIT ASSIST S.R.L. Bacau, calitatea constituie principala preocupare careia ii acordam intreaga noastra capacitate manageriala. Acordam o atentie deosebita cresterii continue a satisfactiei partilor interesate prin:

  • aplicarea eficace a Sistemului de Management al Calitatii, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a acestuia;
  • satisfacerea cerintelor partilor interesate si a cerintelor legale si de reglementare aplicabile;
  • cresterea competitivitatii serviciilor noastre;
  • analiza si adecvarea continua a politicii si obiectivelor referitoare la calitate;
  • constientizarea personalului privind politica si obiectivele referitoare la calitate.

Pentru punerea in aplicare a acestei politici si atingerea obiectivelor ei, S.C. FINAUDIT ASSIST S.R.L. Bacau a stabilit, documentat, implementat şi menţinut un sistem de management al calitatii in scopul imbunatatirii eficacitatii acestuia in concordanta cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.

Evaluarea calitatii misiunilor de audit in cadrul societatii are loc pe doua paliere:

  • Evaluarea interna a calitatii misiunilor de audit este asigurata  de catre un partener de audit care detine calificarea si experienta necesare realizarii acestei operatiuni;
  • Evaluarea externa a calitatii misiunilor de audit care se efectueaza de catre organisme externe – organismul de certificare a SMC – URS Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania prin Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

FINAUDIT ASSIST a obtinut calificativul A de la prima verificare independenta externa privind asigurarea calitatii, efectuata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, prin Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.