Audit financiar si servicii conexe Imprimare

 

  • Audit statutar si audit financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit - situatii financiare individuale si consolidate;
  • Misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale consolidate, a situatiilor financiare precum si a situatiilor financiare interimare; misiuni de asigurare si alte misiuni profesionale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit;
  • Audit intern - elaborarea programului de audit intern si efectuarea misiunilor de audit intern;