Home Asigurarea calitatii
Asigurarea calitatii PDF Imprimare Email

Pentru noi, S.C. FINAUDIT ASSIST S.R.L. Bacau, calitatea constituie principala preocupare careia ii acordam intreaga noastra capacitate manageriala. Acordam o atentie deosebita cresterii continue a satisfactiei partilor interesate prin:

  • aplicarea eficace a Sistemului de Management al Calitatii, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a acestuia;
  • satisfacerea cerintelor partilor interesate si a cerintelor legale si de reglementare aplicabile;
  • cresterea competitivitatii serviciilor noastre;
  • analiza si adecvarea continua a politicii si obiectivelor referitoare la calitate;
  • constientizarea personalului privind politica si obiectivele referitoare la calitate.

Pentru punerea in aplicare a acestei politici si atingerea obiectivelor ei, S.C. FINAUDIT ASSIST S.R.L. Bacau a stabilit, documentat, implementat şi menţinut un sistem de management al calitatii in scopul imbunatatirii eficacitatii acestuia in concordanta cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.

Evaluarea calitatii misiunilor de audit in cadrul societatii are loc pe doua paliere:

  • Evaluarea interna a calitatii misiunilor de audit este asigurata  de catre un partener de audit care detine calificarea si experienta necesare realizarii acestei operatiuni;
  • Evaluarea externa a calitatii misiunilor de audit care se efectueaza de catre organisme externe – organismul de certificare a SMC – URS Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania prin Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

FINAUDIT ASSIST a obtinut calificativul A de la prima verificare independenta externa privind asigurarea calitatii, efectuata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, prin Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

 

Contact info

Addresa: str. 9 Mai, nr. 15, sc. A, ap. 3, Bacau
Fax: 0372 874 136
Mobil: 0722 699 070
Email: iancu.mihaelaelena@yahoo.com
finaudit_assist@yahoo.com
CUI: 25791679
Nr.ORC: J04/737/2009
Administrator: Iancu Mihaela-Elena
  • Auditor financiar
  • Consultant fiscal
  • Expert contabil

Firma este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru auditul entitatilor de pe piata de capital

Firma este autorizata de Ministerul Fondurilor Europene pentru auditul fondurilor nerambursabile de la U.E. si de la alti donatori

Firma este acreditata de Federatia Romana de Fotbal pentru misiuni de audit financiar la cluburile de fotbal