Home Servicii/Transparenta Alte servicii profesionale
Alte servicii profesionale PDF Imprimare Email
 • Elaborarea manualului de politici contabile; punerea in aplicare a politicilor contabile, a procedurilor si metodelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune;
 • Asistenta in retratarea si intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
 • Asistenta la inventarierea patrimoniului;
 • Intocmirea de documentatii pentru accesarea de credite bancare si de fonduri structurale:
 • Planuri de afaceri;
 • Studii de fezabilitate;
 • Bugete de venituri si cheltuieli previzionate;
 • Bilanturi, conturi de profit si pierderi previzionate;
 • Fluxuri de trezorerie previzionate;Analize economico-financiare;
 • Asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare:
 • Servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
 • Asistenta pentru intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si alte acte administrative fiscale;
 • Asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
 • Efectuarea de expertize fiscale la cererea organelor fiscale, judiciare si a altor parti interesate;
 • Intocmirea dosarului preturilor de transfer
 

Contact info

Addresa: str. 9 Mai, nr. 15, sc. A, ap. 3, Bacau
Fax: 0372 874 136
Mobil: 0722 699 070
Email: iancu.mihaelaelena@yahoo.com
finaudit_assist@yahoo.com
CUI: 25791679
Nr.ORC: J04/737/2009
Administrator: Iancu Mihaela-Elena
 • Auditor financiar
 • Consultant fiscal
 • Expert contabil

Firma este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru auditul entitatilor de pe piata de capital

Firma este autorizata de Ministerul Fondurilor Europene pentru auditul fondurilor nerambursabile de la U.E. si de la alti donatori

Firma este acreditata de Federatia Romana de Fotbal pentru misiuni de audit financiar la cluburile de fotbal